„CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ – O ȘANSĂ PENTRU FIECARE!”

POCU/658/6/2/133635
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa Prioritara 6 – Educatie si competente
Perioada de implementare 8 Martie 2021 – 7 Noiembrie 2022 

Valoare totala a proiectui: 4.274.499,47 lei

Intervenții planificate

  • Informarea, recrutarea și monitorizarea grupului țintă precum și facilitarea parteneriatelor cu domeniul antepreșcolar;

  • Furnizarea de servicii privind informarea și consilierea părinților/tutorilor/persoanei care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate;

  • Asistarea părinților/reprezentantului legal pentru înregistrarea la SPO – Serviciul Public de Ocupare;

  • Înființarea unității furnizoare de servicii privind educația antepreșcolară, elaborarea materialelor curriculare auxiliare și dezvoltarea modurilor creative de predare-evaluare.

Află care sunt criteriile de eligibilitate a persoanelor din grupul țintă