Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate a persoanelor din grupul țintă de tipul antepreșcolarilor

 • au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare selectată prin proiect Nord-Est
 • la intrarea în proiect să aibă vârsta între 0-2 ani
 • la intrarea în proiect, nu sunt înscrişi într-o creşă
 • să aibe disponibilitatea de participare la activităţile proiectului
 • nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.2, la momentul înscrierii
 • să completeze şi să semneze angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
 • nu a urmat și nu urmează alte programe educație antepreșcolară finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect

Criterii de eligibilitate a persoanelor din din grupul țintă de tipul părinţi/ tutori ai antepreşcolarilor/ persoane care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

 • au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare selectată prin proiect Nord-Est
 • au calitatea de părinţi/tutori ai antepreşcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate si care se referă la copiii antepreşcolari vizaţi prin proiect
 • au disponibilitatea de participare la activităţile proiectului
 • nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.2, la momentul înscrierii
 • completează şi semnează angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
 • nu au urmat și nu urmează alte programe de educație antepreșcolară finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le vor urma în cadrul acestui proiect