Grupul țintă

73 Antepreșcolari

73 de antepreșcolari (0-2 ani) și 28 părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate cu domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est.

Înscrierea persoanelor este voluntară şi constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul ţintă de catre mamă/tată/tutore legal. Va fi alcătuită şi o listă de rezerve, dacă este necesar, pentru completarea grupului ţintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidaţi selectaţi, din motive obiective.