Indicatori prestabiliți

73- Persoane (copii 0-2 ani) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie

  • 23 Persoane (copii 0-2 ani) de etnie romă

  • 12 Persoane (copii 0-2 ani) din zona rurală

  • 12 Persoane (copii 0-2 ani) de sex feminin

28 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est

  • 9 persoane etnie romă

  • 5 persoane de sex feminin

  • 5 persoane din mediul rural