Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare a cel puțin 73 copii (0-2 ani la învățământul antepreșcolar, în special a celor aparținând grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural, asigurându-se astfel măsuri integrate și personalizate de sprijinire pentru îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Susținerea, crearea și dezvoltarea unui parteneriat social performant și puternic, prin facilitarea, informarea și creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre actorii relevanți în domeniul antepreșcolar, prin, dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor noi parteneriate sustenabile.

  • Susținerea și creșterea ratei de participare a minimum 28 de părinţi/ tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la activități și măsuri integrate și personalizate de informare și consiliere, de asistare pentru inregistrarea acestora la SPO, în vederea creșterii ratei de participare a minimum 73 copii (0-2 ani) la servicii de educație antepreșcolară, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățire a accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.